Форум АСУ в Україні

форум з автоматизації для викладачів, студентів та спеціалістів
Сьогодні: 04 лютого 2023, 09:09

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]


Attention Please! You are using you own domain name with your forum and you have to set your domain to new IP address.
Now your domain points to: 87.98.245.143
It is necessary for your domain to points to: 94.130.128.44


Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 
Автор Повідомлення
 Тема повідомлення: Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro
ПовідомленняДодано: 14 травня 2014, 17:05 
Офлайн

З нами з: 14 травня 2014, 16:16
Повідомлення: 9
Зображення
Пупена О.М., Ельперін І.В.
Програмування промислових контролерів у середовищі Unity Pro
Навч. посібник., — К.: Видавництво Ліра-К. — 2013. — с. Тв.
+Електронний додаток (Демо версія Unity Pro, навчальний та практичний матеріал)
ISBN 978-966-2609-48-6 Код книги Л12099.

http://lira-k.com.ua/book-UNITI%20PRO.html
Розповсюджує книгу "Видавництво Ліра-К", сайт http://lira-k.com.ua/, каталог http://lira-k.com.ua/files/vita-lira/lira-k.xls

_______________________________________________________________________________

У навчальному посібнику розглянуті питання розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення у програмному середовищі UNITY PRO для промислових контролерів нового покоління фірми Schneider Electric
Посібник складається з 6-ти розділів. Перший розділ присвячений загальному огляду можливостей UNITY PRO ї виконує функції навігатора по посібнику. У другому розділі розглядаються структура, функціональні можливості і технічні характеристики контролерів Modicon M340 та TSX Premium. У третьому розділі розглядаються принципи створення програми користувача з використанням мов програмування, які відповідають міжнародному стандарту МЕК 61131-3: ST, LD, FBD, SFC. Четвертий розділ присвячений питанням налагоджування прикладного програмного забезпечення з використанням анімаційних засобів UNITY PRO, а також імітатора ПЛК. Для цього розроблені спеціальні імітаційні моделі об’єктів управління. У п’ятому розділі наведені приклади рішення типових задач управління з використанням різних мов програмування. Шостий розділ висвітлює особливості побудови контурів регулювання з використанням бібліотечних елементів UNITY PRO.
Особливістю даного посібника є наявність великої кількості прикладів рішення задач, пов’язаних як з вибором апаратних засобів, так і розробкою прикладного програмного забезпечення. Також особливої уваги заслуговують спеціально розроблені імітаційні моделі, які можуть бути використані для перевірки роботи програм користувача. Вбудований у UNITY PRO імітатор ПЛК дає можливість отримати практичні навички налагодження програм користувача без наявного контролера.
У електронному вигляді представлений перший розділ посібника з кольоровими рисунками та лабораторний практикум, що включає 7 лабораторних робіт. Ці матеріали доступні на сайті видавництва "Ліра-К".
Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста, а також при виконанні курсового і дипломного проектування для студентів напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Посібник також буде корисний для спеціалістів, що працюють в галузі промислової автоматизації.

ЗМІСТ
1. Основи роботи з UNITY PRO. Загальні поняття. Функціональна структура ПЛК. Операційні режими роботи ПЛК. Області пам’яті ПЛК та адресація каналів вводу/виводу. Розробка, компіляція та завантаження проекту UNITY PRO. Конфігурування апаратної частини ПЛК. Створення змінних та екземплярів функціональних блоків. Створення програми користувача. Мови програмування. Налагодження програми користувача. Приклад створення проекту з використанням ПЛК М340 та мови LD. Приклад створення проекту з використанням ПЛК TSX Premium та мови FBD. Приклад використання мови ST. Приклад використання мови SFC. Питання до розділу.
2. Апаратне забезпечення контролерів Modicon. 2.1Апаратне забезпечення контролерів Modicon M340. Фізична структура Modicon М340. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Вибір модулів живлення. Приклад компонування контролера М340. 2.2Апаратне забезпечення контролерів TSX Premium. Фізична структура TSX Premium. Принципи розміщення й адресації модулів у контролері. Процесорні модулі. Структура пам’яті. Модулі дискретних входів/виходів. Модулі аналогових входів/виходів. Модулі живлення. Контрольні запитання до розділу.
3. Програмування контролерів Modicon у середовищі UNITY PRO. Середовище UNITY PRO. Проект UNITY PRO. 3.1Програма користувача. Задачі. Секції. Підпрограми. 3.2Робота з даними. Типи даних. Змінні. Структурні типи даних користувача. Області внутрішніх даних (%M та %MW) і констант (%KW). Області системних даних (%S та %SW). Дані каналів вводу/виводу та змінні IODDT. 3.3Функції, процедури та функціональні блоки. Використання FFB. Створення функціональних блоків користувача (DFB). 3.3Стандартна бібліотека FFB. Огляд бібліотеки. Математичні функції. Функції порівняння. Логічні блоки. Статистичні функції. Таймери та лічильники. Функції перетворення типів. 3.4Програмування на мові FBD (Function Block Diagram). Основні правила програм на FBD. Редактор FBD. 3.4Програмування на мові LD (Ladder Diagram). Основи LD. Елементи дискретного управління. Робота з числовими змінними та FFB. Редактор LD. 3.5Програмування на мові ST (Structured Text). Основи ST. Організація розгалуження. Організація циклів. Виклик підпрограм та FFB. Редактор ST. 3.6Програмування на мові SFC (Sequential Function Charts). Основи SFC. Кроки та дії. Переходи. Відгалуження. Макрокроки. Часові налаштування та контроль за виконанням кроків. Управління виконанням мережі SFC. Редактор SFC. Контрольні запитання до розділу.
4. Налагодження програм користувача та діагностика ПЛК. 3.1Операційні режими роботи ПЛК. Робота UNITY PRO в режимі онлайн. Налаштування зв’язку. Можливості UNITY PRO в режимі онлайн. Імітатор ПЛК. 3.2Налагодження програми користувача. Використання анімаційних засобів редакторів. Використання анімаційних таблиць. Використання операторських екранів. 3.3Використання імітаційних моделей. Призначення імітаційного моделювання в ПЛК. Варіанти структури програм UNITY PRO з імітацією. Генератор випадкових чисел. Імітаційне моделювання на основі рішення диференційних рівнянь явним методом Ейлера. Імітація рівня. Імітація температури в ємності. Імітація температури у теплообміннику. Реалізація аперіодичної ланки (першого порядку). Реалізація транспортного запізнення. Імітація роботи регулюючого органу з виконавчим механізмом. 3.4Діагностика роботи ПЛК. Загальні принципи діагностики роботи ПЛК. Апаратні засоби діагностики ПЛК. Діагностичні засоби середовища UNITY PRO. Програмні засоби діагностики. Контрольні запитання до розділу.
5. Приклади реалізації алгоритмів управління. 5.1Приклади задач на формування, використання та підрахунок імпульсів. Генерація імпульсів тривалістю 1 цикл із заданою періодичністю. Генерація імпульсів з заданими періодичністю і тривалістю. Лічильник мотогодин. Аварійна сигналізація. Приклади задач на роботу з витратомірами та лічильниками речовини. Інтегрування загального об’єму по показам витратоміра. Інтегрування за сигналом з лічильника. Розрахунок витрати за показами лічильника. 5.2Приклади роботи з годинником реального часу та зі змінними часових типів. Приклади роботи зі структурами, масивами та циклами. Приклади роботи з підпрограмами та функціональними блоками користувача. Приклади створення та використання кусочно-лінійних функцій. Реалізація кусочно-лінійної функції. Програма розрахунку об’єму рідини в резервуарі неправильної форми за датчиком рівня. Програмний за датчик. 5.3Приклад імітаційної моделі. Приклад використання мови FBD. Приклад використання мови SFC.
6. Реалізація контурів регулювання в UNITY PRO. 6.1Загальні принципи використання бібліотечних FFB для побудови контурів регулювання. Структура контурів регулювання. Режим слідкування (Tracking). Режими Ручний/Автомат (Manual/Automatic). Періодичність виклику FFB та контроль за помилками. 6.2Реалізація законів регулювання (сімейство Controller). Огляд блоків сімейства Controller. SAMPLETM. ПІ регулятор PI_B. ПІД регулятор PIDFF. Режими абсолютного та інкрементального розрахунку роботи PI_B/PIDFF. Двохпозиційний регулятор STEP2. Трьохпозиційний регулятор STEP3. 6.3Обробка вхідних даних контурів регулювання. Гістерезис HYST (сімейство Measurement). Індикатор меж INDLIM (сімейство Measurement). Кусочно-лінійна інтерполяція LOOKUP_TABLE1 (сімейство Measurement). Зона нечутливості DEAD_ZONE (сімейство Measurement)Запис змінної SAH (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього AVGMV (сімейство Measurement). Фільтр ковзного середнього з коректором AVGMV_K (сімейство Measurement). Розрахунок витрати по перепаду тиску K_SQRT (сімейство Mathematics) та MFLOW (сімейство Conditioning). Зважене множення/ділення MULDIV_W (сімейство Mathematics). Зважена сума SUM_W (сімейство Mathematics). 6.4Обробка вихідних даних контурів регулювання (сімейство Output Processing). Блок управління реверсивним двигуном (SERVO). Управління виконавчими механізмами з використанням широтно-імпульсного перетворення PWM1. Блок ручного управління MS. 6.5Організація управління уставками (сімейство Setpoint Management). Перемикач уставок SP_SEL. Зміна уставки з постійною швидкістю (RAMP). Задатчик співвідношення (RATIO). 6.6Блоки додаткової обробки. SCALING (сімейство Conditioning). Ланка транспортного запізнювання DTIME (сімейство Conditioning). Блок інтегрування INTEGRATOR (сімейство Conditioning). Аперіодична ланка LAG_FILTER (сімейство Conditioning). Цілочисельне регулювання (сімейство CLC_INT). Огляд процедур цілочисельного регулювання. Процедура PID_INT. Процедура SERVO_INT. Процедура PWM_INT. Приклади. Стабілізаційне регулювання. Каскадне регулювання. Регулювання з використанням виконавчих механізмів типу реверсивний двигун. Контрольні запитання до розділу.
_________________________________________
«Видавництво Ліра-К»
03179 м. Київ вул. Прилужна 14 оф. 42.
Т./ф. 8 (044) 450-91-96, т. 247-93-37, 228-81-12
Електронна пошта lira-k@ukr.net Сайт lira-k.com.ua


Догори
 Профіль  
 
Відображати повідомлення за:  Сортувати за  
Створити нову тему Відповісти  [ 1 повідомлення ] 

Часовий пояс UTC + 2 годин [ DST ]Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість


Ви не можете створювати нові теми у цьому форумі
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі
Ви не можете редагувати ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете видаляти ваші повідомлення у цьому форумі
Ви не можете додавати файли у цьому форумі

Знайти:
Вперед:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум PHPBB2 на MyBB2.ru, Также возможно создать форум бесплатно PHPBB3 на Getbb.ru
Український переклад © 2005-2007 Українська підтримка phpBB